neděle 14. března 2010

Pověz mi, zrcadlo, kdo je v zemi zdejší i na světě nejkrásnější

Už jste se někdy dívali na svůj odraz ve vyleštěné lžičce nebo naběračce? Ne? Tak to honem napravte. Pozorování bude určitě zajímavé a možná pro některé z vás i velmi překvapivé. V lžičce se budete vidět buď správně (tedy vzpřímeně), nebo vzhůru nohama. Záleží na tom, ze které strany lžičky se pozorujete. Pokud se náhodou nevidíte, pak možná bude stačit lžičku či naběračku umýt… Počkat! Jak to, že vzhůru nohama! Jak je možné, že v té samé lžičce jedna strana dává obraz vzpřímený a druhá ne? Je to světelný klam? Nebo tak náš mozek tvoří obrazy těles kolem nás?

Už tisíce let používáme odraz světla k odesílání signálů a informací. Někdy také k péči o svůj vzhled. Některé předměty odrážejí světlo velmi dobře. Říkáme jim zrcadla. Většina zrcadel je vyrobena z tenké vrstvy hliníku nebo stříbra nanesené na velmi hladkém kusu skla nebo plastu. Rozumět zrcadlům ale znamená také rozumět světlu.

Světlo ve skutečnosti tvoří malé dávky energie nebo částice, které nazýváme fotony. Ty reagují různě, když narážejí na různé předměty. Fotony například mohou projít látkou jako je voda, mohou být částečně nebo zcela pohlceny listem papíru nebo se odrazit od neprůhledného povrchu, jaký má zrcadlo.

Co v zrcadle vidíte, závisí na tom, jak se od něj světlo odrazí do vašich očí. Když světlo dopadne na zrcadlo, odrazí se od něj stejně jako třeba pingpongový míček. Jestliže míček hodíte kolmo na rovnou plochu, odrazí se přímo zpět. Když je však zrcadlo zakřivené, míček dopadne na jeho povrch pod určitým úhlem a pod stejným úhlem se odráží pryč. Vyzkoušejte si!
Abyste vše dobře pochopili, zkusíme ještě jeden pokus. Stoupněte si před zrcadlo s baterkou v ruce. Baterku zapněte a posviťte přímo na zrcadlo. Světelné paprsky se odrazí zpět od zrcadla přímo k vám. Nyní stále čelem k zrcadlu udělejte pár kroků vpravo. Znovu posviťte na zrcadlo. Odrazí se světlo stejně jako v předchozím případě? Kdepak. Světlo odrazí na druhou stranu místnosti. Jestliže paprsky přicházejí zprava, odrážejí se doleva. A jestliže dopadají na zrcadlo z levé strany, odrážejí se doprava.

Hm. Co když použijeme dvě zrcadla? Když se postavíme na jednu stranu a posvítíme na zrcadlo, můžeme nastavit druhé zrcadlo tak, aby se paprsky odrážely směrem na nás? Vyzkoušejte a uvidíte, že to dokážete. Paprsek odražený od vás narazí na první zrcadlo, odrazí se od druhého a vrátí se zpět k vám. Podívejte se pozorně na svůj obraz. Zamávejte pravou rukou. Kterou rukou zamává váš obraz v zrcadle? Jde to samé udělat se „lžičkovým zrcadlem“?

Vezměte vyleštěnou lžičku a pozorujte se v její duté části. Pomalu ji přibližujte k oku a pak zase vzdalujte. Vidíte? V určité vzdálenosti se obraz na lžičce změní. Jak? Napište nám výsledky svého pozorování! Ještě lépe bude celý jev probíhat s naběračkou – uvidíme v ní v jedné poloze celé oko, v jiné poloze dokonce celý obličej. Převrácený obličej. Hodně převrácený obličej. Dutá zrcadla používají například zubaři. Pomocí nich zvětšují obraz zubů a mohou je tak dobře pozorovat a přitom sami zůstat venku…
Po dopadu světla na vypuklou část lžičky se rovnoběžné paprsky odrážejí do stran. Náš zrak je pak vnímá jako obraz zdánlivý a zmenšený. Vypuklá zrcadla vedou naše mozky k přesvědčení, že obraz v nich viděný vychází z míst za zrcadlem. To však není možné, proto takovému obrazu říkáme neskutečný nebo zdánlivý. Skutečný předmět je v tomto případě blíž k vypuklému zrcadlu, než to vypadá. Na to by měli pamatovat řidiči – tato zrcadla se umisťují na nepřehledných místech a auto se v takovém zrcadle jeví dál, než je ve skutečnosti. Vyzkoušejte si se lžičkou.

Pozorujte, kreslete, zapisujte, mailujte. A hlavně se u pokusů dobře bavte!
Žádný pokus nedělejte bez přítomnosti dospělé osoby - i zdánlivě velmi jednoduchý pokus může nadělat spoustu neplechy!
Žádné komentáře:

Okomentovat