neděle 3. března 2013

Balónek na špízu

Následující pokus je velmi dobrá výzva pro vaši soustředěnost a pečlivost. Dokážete propíchnout balónek tak, aby neprasknul? Trik je naprosto jednoduchý a o to víc úžasný. Vše k jeho provedení určitě najdete doma, nebo si můžete odskočit do obchodu. Stačí mít jen nafukovací balónek a špičaté dřevěné špejle.

Pokusem se předveďte při vhodné příležitosti před kamarády. Užijete si přitom více legrace a více napětí. Nafoukněte balónek (ale ne úplně k prasknutí) a zavažte jej. Vyzvěte některého z kamarádů, ať se pokusí propíchnout špejli skrz balónek tak, aby balónek neprasknul – ať připraví pro ostatní balónek na špízu. Nachystejte si do zásoby více balónků pro více kamarádů. Je velmi nepravděpodobné, že se to některému z nich podaří. Většina z nich bude vpichovat špejli z boku, v místech, kde je balónek nejvíce napnutý. A pokaždé jim balónek vybuchne v ruce.

Teď přichází ta pravá chvíle pro kouzlo fyziky a pro vás jako úžasného kouzelníka, který dokáže nemožné. Už jsem trochu napověděl. Vezměte špejli a opatrně ji vpichujte do balónku v místě naproti otvoru, kterým se do balónku fouká vzduch. Všimněte si, tato část balónku je o poznání tmavší než boční strana. Vtlačujte špejli skutečně jemně, zkuste s ní otáčet v prstech ze strany na stranu, jako byste ji chtěli do balónku vevrtat. Jakmile špejle do balónku vnikne, tlačte ji dál skrz balónek až do míst, kde je zavázaný (určitě si všimnete, že i okolí tohoto místa má tmavší barvu). Teď zopakujte postup, který jste použili při vpichování do balónku na začátku – tlačte na špejli jemně a opatrně ji „zašroubovávejte“ do balónku. Při troše šikovnosti – voilá! – se to nemůže nepovést. Máte těch špičatých špejlí více? Zkuste skrz balónek stejným způsobem propíchnout další špejli.

Pokus, při kterém se tají dech, viďte. Tento pokus (nebo spíše trik) umožňují vlastnosti materiálu, ze kterého je balónek vyrobený. Balónky se vyrábějí z velmi pružné tenké gumy. Většina balónku je po nafouknutí napnutá stejnoměrně, nejméně napnutá jsou tmavší místa kolem otvoru a na protilehlém konci. Při píchnutí do kteréhokoliv jiného místa balónku se dírka okamžitě zvětší a balónek podélně praskne. V oblastech tmavě zabarvených je balónek napnutý celkem nepatrně a po propíchnutí guma obemkne špejli, čímž uzavře otvor. Takto propíchnutý balónek vydrží nafouknutý poměrně dlouho.

K provedení triku není vhodný každý typ balónku. Vyberte si obyčejné oválné balónky. Guma, ze které jsou vyrobeny jiné typy balónků – podlouhlé, tvarované atd. – má pro potřeby našeho pokusu poněkud odlišné vlastnosti. Nakonec do těch podlouhlých byste ani nesehnali dostatečně dlouhé špejle. Pokud vám balónek i přes vaši pečlivost a opatrnost praská, je to možná tím, že je příliš nafouknutý. Konec špejle musí být skutečně velmi ostrý. Každá i sebemenší a nepatrná tříska může balónek propíchnout tak, že váš pokus bude neúspěšný. Proto můžete špejli vyhladit jemným smirkovým papírem, případně téměř neznatelně namydlit mýdlem. A jestli bude znovu praskat, tak to vůbec nevadí – kamarádi se budou o to více bavit.

Na začátku jsem psal, že balónek nejde propíchnout z boku. No není to tak úplně pravda. Balónek si předem lehce upravte – nalepte na jeho boky proti sobě dva malé čtverečky izolepy. Po přiměřeném nafouknutí balónku špejli do balónku vpichujte přes izolepu. Izolepa gumě balónku zabrání v šíření praskliny šířit prasklinu dál. Oba triky – bez izolepy i s izolepou – je ovšem třeba pečlivě nacvičit. Jejich úspěšnost závisí na mnoha okolnostech.

Pozorujte, kreslete, zapisujte, mailujte. A hlavně se u pokusů dobře bavte!
Žádný pokus nedělejte bez přítomnosti dospělé osoby – i zdánlivě velmi jednoduchý pokus může nadělat spoustu neplechy.


Žádné komentáře:

Okomentovat