pondělí 5. ledna 2015

Ve zvuku strun je geometrie

Znáte muže jménem Pythagoras? Věřím, že tohle jméno už někdy zaslechli nejen ti, co se jeho známou větu o stranách pravoúhlého trojúhelníku učili ve škole - určitě i vaši rodiče si ze školy pamatují „á na druhou rovná se bé na druhou plus cé na druhou“. Tato věta je neoddělitelnou součástí naší kultury.  Zmiňuje ji např. Strašák z pohádkového románu  Čaroděj ze země Oz nebo třeba Homer Simpson. Pythagoras byl řecký učenec, který žil v 6. století př. n. l. Přezdívalo se mu „otec čísel“, a pro rozvoj vzdělanosti je významný zejména tím, že založil filozofickou školu, kterou dnes nazýváme Pythagorejská škola. Od Pythagora pochází slova filosofie nebo kosmos, on odhalil vztah mezi délkou struny a tóny stupnice, objevil existenci čísel, která nejdou vyjádřit zlomkem, a o mimořádném významu Pythagorovy věty nemá smysl vůbec pochybovat.

Při jedné z procházek uslyšel prý Pythagoras údery na kovadlinu. Některé ze zvuku se mu zdály být pěkné (libozvučné), jiné mu neladily. Napadlo ho pokusit se vyjádřit souvislost mezi zvuky matematickými vztahy a skutečně se mu to podařilo: aby zvuky vydávané dvěma kovadlinami ladily, měla by velikost jedné z nich být v jednoduchém poměru s velikostí jiné kovadliny. Pythagoras zjistil, že pokud je jedna kovadlina 2/3 druhé kovadliny, bude mezi jejich zvuky interval kvinty, pokud bude jedna kovadlina dvakrát menší než druhá, jejich tóny se budou lišit o oktávu.

Stejně tak fungují i hudební nástroje: struna, která je dvakrát kratší, zní o oktávu výše. A o tom se dnes pokusíme přesvědčit. K experimentu budeme potřebovat asi dvoumetrový kus rybářského vlasce (třeba máte doma kytaru a náhradní nylonové struny – pak můžete použít je), dva dřevěné kvádry a dlouhé pravítko. Vlasec omotejte kolem kvádrů tak, aby po jeho napnutí byla mezi kvádry vzdálenost na 4 délky pravítka (kvádry bude třeba zatížit, aby se neposouvaly a aby struny byly dobře napnuté – snad si nějak poradíte).  Zadrnkejte na vlasec a snažte si zapamatovat zvuk. Vhodné by bylo použití některé z online ladiček na internetu k odhadu kmitočtu zvuku, který vydává drnčící vlasec. Nyní zkraťte vzdálenost mezi kvádry na polovinu, opět drnkněte – jak zní zvuk nyní?

Pokud máte možnost, připravte si vlasce dva – jeden dlouhý, druhý poloviční – a střídavě na oba drnkejte.  Co se bude dít, když budete postupně délku vlasce zkracovat na polovinu. Prozkoumejte vaši kytaru – jak tvoří zvuky ona? Najděte na jedné struně dva tóny vzdálené o jednu oktávu a změřte na jakých délkách struny lze tyto tóny vydrnkat. Shodují se vaše pozorování s tím, co zjistil Pythagoras? Všímáte si, že struny na kytaře jsou různě silné? Jak ovlivňuje tloušťka struny výšku zvuku, který tato struna vydává? Změní se výška zvuku, když na vlasec nebo strunu kytary drnknete silněji? Dokážete na strunu kytary zahrát tón, aniž byste na ni drnkli?


Jak shrnout závěry z dnešního pokusu? Pokud má vlasec poloviční délku, vydává vyšší tón.  Pomocí ladičky nebo sladěním s kytarou dokážeme odhadnout, že mezi těmito dvěma tóny vlasce je vzdálenost jedné oktávy. Delší struna nebo vlasec při kmitání vydávají hlubší tón. 

Pozorujte, kreslete, zapisujte, mailujte. A hlavně se u pokusů dobře bavte!
Žádný pokus nedělejte bez přítomnosti dospělé osoby – i zdánlivě velmi jednoduchý pokus může nadělat spoustu neplechy.


Žádné komentáře:

Okomentovat