neděle 6. ledna 2013

Podivná čajová svíčka

Tak co - jaké byly vánoce? Zeptejte se svých kamarádů a spolužáků, co se jim vybaví, když uslyší slovo Vánoce. Zřejmě nejčastější odpovědí bude dárky, stromeček, kapr. A určitě také svíčka. No uznejte – Vánoce bez svíčky? Svíčka jako zdroj světla provází lidstvo už od pravěku a znaly a používaly je všechny civilizace. V nejranějších dobách se ke svícení používala dřevěná tyč napuštěná nebo obalená tukem, v Egyptě se vyráběly svíčky ze včelího vosku a Číňané využívali k výrobě svíček velrybí tuk. Nejlépe se osvědčil včelí vosk, ale ten býval tak drahý, že si jej mohli dovolit jen bohatí lidé (vosk se kdysi dokonce používal i jako platidlo). Velice levným, snadno dostupným materiálem k výrobě svíček byl lůj. Levné lojové svíčky však špatně hořely, nepříjemně zapáchaly a lůj z nich odkapával. Po objevení možnosti využívat ke svícení petroleje a později elektřiny se svíčky téměř vytratily a znovu se vrátily jako dekorativní předměty ve druhé polovině 20. století. Dnes se vyrábí z parafínu se spoustou vonných příměsí. Ale abych při výletu do historie vývoje svíček nezapomněl na pokus…

Dnes o svíčce a setrvačnosti. O svíčce už něco víme a se setrvačností se zde také nesetkáváte poprvé. Setrvačnost je snaha tělesa, které je v klidu, nadále v klidu zůstat, pokud ho nějaká síla neuvede do pohybu. A pokud se toto těleso pohybuje, snaží se zůstat v pohybu, dokud ho zase nějaké jiná síla nezastaví. K dnešnímu pokusu bude třeba čajová svíčka, alobal, talířek a sklenice (na čajovou svíčku stačí sklenice od přesnídávky) nebo skleněná nádobka, která se prodává jako svícen k čajovým svíčkám. POZOR! Během experimentu budete pracovat s hořící svíčkou. Pokus nedělejte bez přítomnosti a dozoru dospělého, používejte zdravý rozum a dbejte na vlastní bezpečnost i bezpečnost všech kolem. Nejvíce požárů v bytech vzniká právě v období Vánoc neopatrným zacházením se svíčkami. Vůbec nejlépe bude, když dospělého poprosíte, aby při provádění pokusu stál vedle vás, případně ho nechejte pokus dělat samotného a vy mu jen raďte.

Postavte čajovou svíčku na talířek, zapalte její knot. Počkejte chvíli, až se rozhoří a plamen se ustálí ve svislém směru. Pak posouvejte talířek zvolna zleva doprava a zprava doleva a znovu a opakovaně. Pozorujte, jak se chová plamen svíčky. Když posouváte doleva, plamen se nakloní doprava. Když posunete talířek doprava, plamen se nakloní doleva. Je to tak? Zkuste pokus ještě jednou a teď dávejte pozor, co udělá plamen svíčky, když pohyb talířku zastavíte. Koho by to překvapilo, viďte? Když posunete talířek doleva, plamen svíčky má snahu setrvávat v klidu a to se projeví jeho nakloněním doprava. A při rychlém zabrzdění talířku má plamen zase nepatrnou snahu setrvávat v pohybu, a tak i po zastavení svíčky pokračuje v pohybu směrem doleva, i když ne až tak výrazně. Vysvětlení je velmi jednoduché a je obsaženo ve znění Newtonova zákona setrvačnosti: těleso setrvává v pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud není vnějšími silami donuceno tento svůj stav změnit. Nebo tak nějak...

Co kdybychom hořící svíčku vložili do sklenice a provedli stejný pokus? Tedy přesněji řečeno do sklenice vložíte zatím nehořící svíčku a zapalte ji třeba dlouhou krbovou zápalkou nebo pomocí špejle. Může mít pouhé vložení svíčky do sklenice vliv na chování plamene svíčky? A pokud ano, jak se tedy bude plamen chovat? Zůstane v klidu stát svisle? A když se bude pohybovat, naklánět, tak kterým směrem? Možná mnozí z vás očekávají, že se plamen nebude hýbat vůbec. Vyzkoušejte a uvidíte. Jen připomenu, že sklenicí s hořící svíčkou nesmíte pohybovat moc rychle. Přesouvejte ji zvolna, pomalu. Jak se bude plamen chovat, vám neprozradím – je to drobné vánoční debrujárské fyzikální překvapení. 

Pozorujte, kreslete, zapisujte, mailujte. A hlavně se u pokusů dobře bavte!
Žádný pokus nedělejte bez přítomnosti dospělé osoby – i zdánlivě velmi jednoduchý pokus může nadělat spoustu neplechy.


Žádné komentáře:

Okomentovat