neděle 14. února 2010

Slyšte, slyšte, slyšte

Zvuk nás provází na každém kroku. Někdy je kolem nás rámus, jindy se nám zdá, že je dokonalé ticho. Ale stačí jen, když zavřeme oči a pozorně se zaposloucháme. Najednou dokážeme vnímat zvuky, o kterých jsme neměli do té chvíle ani ponětí. Některé zvuky jsou hlasité, u jiných se musíme soustředit tak, až bolí uši. Některé zvuky jsou vysoké, jiné nízké jako při blížící se bouřce. Často se setkáváme s nepříjemným obtěžujícím hlukem. Ale jindy je hluk příjemný a rádi ho z rádia nebo z cédéčka posloucháme.
Zvuk vzniká při rozkmitání nějakého tělesa. Tak například kytarista rozdrnčí strunu, bubeník uhodí do napnuté blány na bubnu a nebo fouknutí do píšťalky rozkmitá vzduch v píšťalce, u domovního zvonku palička cinkne na cylindr. Zvuky se přenášejí chvěním vzduchu. Toto chvění se šíří všemi směry a pokud dosáhne až do našeho ucha, donutí ušní bubínek vibrovat. Vibrování pak mozek dokáže rozkódovat na nám pochopitelné zvuky. V následujících experimentech se možná dozvíte více o tom, jakým způsobem se zvukové vlny přenášejí.

Zvonící vidlička
Ustřihněte provázek o délce vaší paže. Doprostřed provázku přivažte lžičku. Konce provázku omotejte kolem svých ukazováčků. Neutahujte provázky příliš pevně! Lžičku jemně rozhoupejte a nechte ji ťuknout o okraj stolu. Uslyšíte přidušené zazvonění.  Teď  přiložte ukazováčky k uším a nechte lžičku volně viset dolů. Zkuste znovu lžičku rozhoupnout a cinknout s ní o okraj stolu. Slyšíte změnu?
Jakmile se lžička dotkne stolu, rozkmitá se a tyto vibrace se vzduchem přenesou až do vašeho ucha, kde ho uslyšíte jako tupé cinkání. Pokud přiložíte ukazováčky s provázkem k uším, uslyšíte vibrace silněji, protože provázek lépe přenáší zvukové vlny.

Experimentujte  s muzikou
Přes mísu napněte fólii (mikrotenový sáček, celofán, …) tak silně, jak to jen jde.  Natrhejte několik malých kousků hedvábného papíru (v nouzi můžete trhat i jednu vrstvu papírového kapesníku). Kousky rozprostřete po fólii. Mísu položte vedle reproduktorů rádia. Přijímač zapněte a pusťte nějakou muziku. Začněte nejdříve na nejtišší úrovni a pak postupně přidávejte na hlasitosti. Natrhané papírky začnou poskakovat. Vyrobili jste primitivní model lidského ucha. Pokud máte možnost, pouštějte si z cédéček různé hudební styly – poskakují papírky při stejné hlasitosti stejně? Nebo některá hudba rozeskáče papírky víc – má větší energii?

Možná jste slyšeli o italském pěvci Enricu Carusovi. Žil na přelomu 19. a 20. století a patří k největším tenorům v historii. O něm se traduje historka, jak dokázal svým hlasem roztřištit křišťálový pohár. Dávejte prosím prozor, ať při svém pokusničení nezpůsobíte podobnou nehodu!

Pozorujte, kreslete, zapisujte, mailujte. A hlavně se u pokusů dobře bavte!
Žádný pokus nedělejte bez přítomnosti dospělé osoby - i zdánlivě velmi jednoduchý pokus může nadělat spoustu neplechy!


Žádné komentáře:

Okomentovat